Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Ziektes en plagen

 1. EMINENT GARDEN 20 ML

  € 13,60

  Tegen diverse schimmelziekten, ondermeer roest, meeldauw en taksterfte, in sierbomen en - heersters. Speciaal aanbevolen ook voor de schimmelproblemen bij buxus. (Volutella buxi en Cylindrocladium buxicola). Voorkomend en genezend. Afwisselen aanbevolen.

  Meer Informatie

  Add to wishlist |Add to compare
 2. DITHANE GARDEN (8 x 10 g) 80 G

  € 13,90

  Breedwerkend maar vooral preventief tegen diverse bladziekten op groenten: aardappelplaag, uien, valse meeldauw bij druivelaars, roestziekten bij prei en sierplanten. In wateroplosbare zakjes.

  Meer Informatie

  Add to wishlist |Add to compare
 3. SUN SPRAY GARDEN 200 ML

  € 14,80

  Winterbehandeling tegen spintmijten (wintereieren), bladluizen, dopluizen, schildluizen, wolluizen en wantsen op appelbomen, perenbomen en sierplanten (heesters en bomen).

  Meer Informatie

  Add to wishlist |Add to compare
 4. COSAVET GARDEN (30 x 10 g) 300 G

  € 15,45

  Tegen echte meeldauw of witziekte in vele teelten, steeds preventief te gebruiken. Nevenwerking tegen roestmijt en druivenviltmijt.

  Meer Informatie

  Add to wishlist |Add to compare
 5. BIO-PYRETREX GARDEN 50 ML

  € 15,60

  Plantaardig all-round insecticide voor de tuin, breedwerkend contactmiddel. Formulering op waterbasis, m.a.w. zonder solvent.

  Meer Informatie

  Add to wishlist |Add to compare
 6. PROMANAL CONC. ECOSTYLE 200 ML

  € 15,95

  Promanal is een product op basis van gezuiverde paraffineolie. Het bestrijdt doeltreffend wol-, dop- en schildluizen op sierplanten, en tegen spint op fruit (groot en kleinfruit). De olie in het product geeft de plant een mooie bladglans.

  Meer Informatie

  Add to wishlist |Add to compare
 7. FOR-INSECT 150 ML

  € 16,15

  Effectief en breedwerkend tegen ondermeer bladluis, wolluis, dopluis, schildluis, witte vlieg, cicaden, wantsen, en ook kevers, rupsen, enz. Niet gebruiken in zones met bloeiende planten.

  Meer Informatie

  Add to wishlist |Add to compare
 8. KARATE GARDEN COMPO 100 ML

  € 16,20

  Breedwerkend tegen veel soorten bijtende en zuigende insecten (bladluizen, kevers, wantsen, rupsen, preimot, koolgalmug, erwtegalmug, groentevliegen, perebladvlo, appelbladvlo, trips, witte vliegen). Kan ingezet worden op sierplanten, potplanten binnens- en buitenshuis, groenten en fruit.

  Meer Informatie

  Add to wishlist |Add to compare
 9. TWIST PLUS 1 L

  € 16,40

  Bestrijdt de meest voorkomende schimmelziekten op rozen, sierplanten en buxus. Kant-en-klaar product, met preventieve en curatieve werking.

  Meer Informatie

  Add to wishlist |Add to compare
 10. CUPREX GARDEN (20 x 10 g) 200 G

  € 16,65

  Contactfungicide tegen meerdere schimmels, nuttig bruikbaar in tomaten en aardappelen tegen plaag, in witloof tegen bacterierot, ook in druivelaars, steenfruit, en sierstruiken. Eveneens werkzaam tegen hagelschotziekte. In fruitbomen ook heel nuttig in bladvalperiode. Werkt zoals Bordeauxse Pap. Wateroplosbare zakjes.

  Meer Informatie

  Add to wishlist |Add to compare
 11. PROMANAL SPRAY ECOSTYLE 750 ML

  € 17,10

  Promanal is een product op basis van gezuiverde paraffineolie. Het bestrijdt doeltreffend wol-, dop- en schildluizen op sierplanten, en tegen spint op fruit (groot en kleinfruit). De olie in het product geeft de plant een mooie bladglans.

  Meer Informatie

  Add to wishlist |Add to compare
 12. KARATE GARDEN SPRAY COMPO 750 ML

  € 17,20

  Insectenbestrijder voor gebruik op sierplanten, potplanten binnens- en buitenshuis, groenten en fruit (inclusief gebruik in serre) tegen allerlei soorten bijtende en zuigende insecten (bladluizen, rupsen, trips, witte vlieg, enz.).

  Meer Informatie

  Add to wishlist |Add to compare
 13. EMINENT GARDEN 40 ML

  € 17,40

  Tegen diverse schimmelziekten, ondermeer roest, meeldauw en taksterfte, in sierbomen en - heersters. Speciaal aanbevolen ook voor de schimmelproblemen bij buxus. (Volutella buxi en Cylindrocladium buxicola). Voorkomend en genezend. Afwisselen aanbevolen.

  Meer Informatie

  Add to wishlist |Add to compare
 14. KB MULTISECT RTU 750 ML

  € 17,55

  Gebruiksklaar, systemisch insecticide tegen hardnekkige insecten. Bestrijdt zowel zuigende (bladluizen, trips, wantsen, witte vlieg, schild- en wolluizen) als bijtende insecten (rupsen, snuitkevers) op sierplanten. Trage beginwerking, maar werkingsduur van 3 weken.

  Meer Informatie

  Add to wishlist |Add to compare
 15. BELROSE+INSECTICIDE 10 ME 115 ML

  € 17,90

  Pakket van 2 producten, één tegen schimmelziekten en één tegen insecten. Voorkomend en genezend. Je bepaalt zelf of je 1 product of beide samen gebruikt. Ondermeer bruikbaar voor heesters en buxus.

  Meer Informatie

  Add to wishlist |Add to compare
 16. SPORGON GARDEN (6 x 5 g) 30 G

  € 18,70

  Breedwerkend fungicide tegen de meeste bodemschimmels (bvb. Fusarium en Verticillium) en bladschimmels die bladvlekkenziekten veroorzaken bij sierplanten en -bomen. Speciaal aanbevolen voor de problemen bij Clematis (verwelkingsziekte), Catalpa (verwelkingsziekte), coniferen (taksterfte en insnoeringsziekte), aardbeien en Buxus (taksterfte, Volutella). Naargelang de toepassing spuiten of begieten.

  Meer Informatie

  Add to wishlist |Add to compare
 17. KB ROSECLEAR 175 ML

  € 18,90

  Voor de bestrijding van insecten (bladluizen) en ziekten (witziekte, roest, sterroetdauw) op rozen en sierplanten. Systemische werking en langdurige werking. Kan zowel preventief als curatief worden ingezet. Wegens het insecticide in het product, niet gebruiken tijdens bloeiperiode van omliggende planten, of wanneer geen insecten aanwezig.

  Meer Informatie

  Add to wishlist |Add to compare
 18. COMPO DUAXO 75 ML

  € 19,20

  Tegen ondermeer echte meeldauw, roest, alternaria, en bladvlekkenziekte, in fruit, groenten en sierplanten. Best preventief te gebruiken en afwisselen met andere producten.

  Meer Informatie

  Add to wishlist |Add to compare
 19. PROXANIL GARDEN 200 ML

  € 19,85

  Tegen de aardappelplaag (Phytophthora infestans), met zelfs een behoorlijke stoppende werking tegen reeds aanwezige plaag. Complete bescherming: blad, stengel en knol. Zeer regenvast. Vloeibare formulering.

  Meer Informatie

  Add to wishlist |Add to compare
 20. KB MULTISECT 200 ML

  € 19,90

  Systemisch insecticide tegen hardnekkige insecten. Bestrijdt zowel zuigende (bladluizen, trips, wantsen, witte vlieg, schild- en wolluizen) als bijtende insecten (rupsen, snuitkevers) op sierplanten. Trage beginwerking, maar werkingsduur van ongeveer 3 weken.

  Meer Informatie

  Add to wishlist |Add to compare
 21. ROSANIL RTU 1 L

  € 19,90

  Gebruiksklare spray tegen insecten en schimmels op rozen. Speciaal aanbevolen tegen echte meedauw of witziekte, sterreroetdauw of zwartevlekkenziekte, roest en bladluizen.

  Meer Informatie

  Add to wishlist |Add to compare
 22. KB ROSECLEAR SPRAY 1 L

  € 20,75

  Voor de bestrijding van insecten (bladluizen) en ziekten (witziekte, roest, sterroetdauw) op rozen en sierplanten. Systemische werking en langdurige werking. Kan zowel preventief als curatief worden ingezet. Wegens het insecticide in het product, niet gebruiken tijdens bloeiperiode van omliggende planten, of wanneer geen insecten aanwezig.

  Meer Informatie

  Add to wishlist |Add to compare
 23. INFINITO GARDEN 192 ML

  € 20,95

  Preventief fungicide tegen plaag in aardappelen. Als garden-product nog niet toegelaten tegen witte roest en valse meeldauw in kolen. InFinito Garden bezit naast een sterke preventieve werking op blad en stengel ook een uitgesproken anti-sporulerend effect en een uitstekende knolbescherming. Best te gebruiken in de periode vanaf de bloei. Ook bruikbaar in vroege rassen tot 7 dagen voor de oogst.

  Meer Informatie

  Add to wishlist |Add to compare
 24. DITHANE GARDEN (25 x 10 g) 250 G

  € 21,25

  Breedwerkend maar vooral preventief tegen diverse bladziekten op groenten: aardappelplaag, uien, valse meeldauw bij druivelaars, roestziekten bij prei en sierplanten. In wateroplosbare zakjes.

  Meer Informatie

  Add to wishlist |Add to compare
 25. COMPO REVUS GARDEN 72 ML

  € 21,50

  Goed preventief tegen aardappelplaag, best geschikt voor de eerste seizoenshelft. Regenvast en ook beschermend voor nieuwe bijkomende bladeren. Bij aanwezige plaag aanvullen of afwisselen met ander middel, bvb. Proxanil. Voor bewaaraardappelen die langer groeien, bevelen wij aan om af te wisselen met een mancozeb-houdend product, om ook enige bescherming tegen alternaria te bekomen.

  Meer Informatie

  Add to wishlist |Add to compare