Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Privacy beleid

Deze website wordt beheerd door Living in the Garden van publiek recht, met maatschappelijke zetel te Ter Donkt 7, 8540 Deerlijk. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op bovenstaand adres of bij de klantendienst op het e-mailadres shop@livinginthegarden.be.

1. Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Living in the Garden vindt de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer erg belangrijk. Met deze kennisgeving willen we u informeren over het beleid van Living in the Garden aangaande de verwerking van persoonsgegevens die u via deze website aan Living in the Garden verstrekt. Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over Living in the Garden, haar producten en diensten, of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer u bepaalde diensten of producten wilt ontvangen, wilt deelnemen aan wedstrijden of bepaalde diensten op onze website wilt gebruiken (zoals deelname aan discussie- en chatgroepen) of diensten aanvraagt waarvoor registratie is vereist (zoals o.m. ontvangst van nieuwsbrief, reacties op programma’s en andere redactionele content (bijv. nieuwsartikelen), het bestellen van tickets, het inschrijven op events of studio-opnames) kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw voornaam, familienaam, nickname, e-mailadres, geslacht, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, geboortedatum, beroep, telefoonnummer en afbeelding) mee te delen. Telkens als u persoonsgegevens verstrekt, zal Living in the Garden ze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens. U garandeert dat de gegevens die u aan Living in the Garden meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan Living in the Garden mee te delen. Living in the Garden kan u de toegang tot haar websites of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Living in the Garden verzamelt of verwerkt geen gevoelige gegevens of gegevens waarvoor uw expliciete schriftelijke toestemming is vereist. Living in the Garden zal de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Kennisgeving (zie verder artikel 3). Als de Living in the Garden uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan ondernemingen waar zij mee samenwerkt, dan zal zij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten. De persoonsgegevens die Living in the Garden verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen bepaalde personen in dienst van Living in the Garden, of bepaalde personen of entiteiten waarmee de Living in the Garden een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot uw gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

3. Doel van de verwerking

Living in the Garden verwerkt de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om u de producten of diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd, om u te informeren over het eigen aanbod aan producten en diensten (zoals o.m. data waarop Living in the Garden evenementen plaatsvinden), voor het personaliseren van het eigen aanbod aan producten en diensten en voor direct marketing doeleinden van derden. Het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden van derden is onderworpen aan uw expliciete toestemming welke u in volledige vrijheid kan geven of weigeren. Living in the Garden heeft met Pebble Media schriftelijke afspraken gemaakt over het gebruik en de beveiliging en bescherming van de persoonsgegevens die zij van Living in the Garden ontvangt. U kunt het Living in the Garden ook laten weten als u niet langer wenst op de hoogte gehouden te worden van het eigen producten- en dienstenaanbod. Dit kan telkens via de ‘uitschrijflink’ die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt, of via uw persoonlijke profielpagina. Sommige diensten worden in samenwerking met een andere onderneming aangeboden en dragen beide merken (zoals o.m. n.a.v. het opzetten van een gezamenlijk event, een gezamenlijke wedstrijd of het aanbieden van gezamenlijke content). Wanneer u zich aanmeldt voor of gebruik maakt van dergelijke services via de websites van Living in the Garden, kan Living in the Garden uw persoonsgegevens, die in het kader van deze gezamenlijke serviceverlening zijn verzameld, doorspelen naar de andere onderneming, die u ingeval van verwerking van uw persoonsgegevens op de hoogte zal stellen van alle doeleinden die zij bij het gebruik ervan beoogt. Op elk moment kan u de persoonsgegevens die Living in the Garden over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten corrigeren of verwijderen. Om gebruik te maken van deze rechten stuurt u een e-mail met als bijlage een kopie van uw identiteitskaart naar klantendienst@Living in the Garden.be of een brief met voormelde bijlage naar het hierboven vermelde postadres van Living in the Garden t.a.v. de klantendienst. U kan ook ten alle tijde zelf uw gegevens wijzigen door via gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen op uw profielpagina en daar uw gegevens zelf te wijzigen.

4. Gebruik van cookies

Tijdens uw bezoek aan deze site kunnen er zogenaamde cookies gebruikt worden. Dit zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Bij een volgend bezoek aan deze site zullen zij ervoor zorgen dat u makkelijker kunt surfen omdat u zich bijvoorbeeld niet opnieuw moet aanmelden of niet opnieuw uw voorkeuren of paswoord moet ingeven. Ook Pebble Media zal soms cookies gebruiken wanneer u deze site bezoekt. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, kan gebruikt worden om een persoonsprofiel op te stellen dat ervoor zorgt dat het informatieaanbod beter op uw wensen en voorkeuren is afgestemd. Zo gebruikt Living in the Garden bijvoorbeeld Google Analytics cookies om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de site gebruiken, om zo onze sites te optimaliseren in functie van de noden van onze gebruikers. U hebt de mogelijkheid uw browser zodanig in te stellen dat u een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt of dat cookies worden geweigerd. Bovendien kunt u cookies op iedere ogenblik van uw harde schijf verwijderen. Google geeft zelf ook meer details over privacy en cookies op de Google privacy pagina en voorziet ook een browser plug-inwaarmee u zich kan uitschrijven voor Google Analytics op alle websites. Ook kunnen er door de Living in the Garden of door onderzoekspartners van de Living in the Garden cookies worden geplaatst op de websites louter voor onderzoeks- en statistische doeleinden. Daarbij wordt in het kader van mediaonderzoek gebruikersinformatie verzameld op volledig anonieme basis.

5. Update van deze privacyverklaring

Living in the Garden zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.