Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Algemene voorwaarden

Living in the Garden heeft haar maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Veldstraat 18 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0845.775.563 Het BTW nummer is BE 0845.775.563("Verkoper"). Telefonisch is Living in the Garden te bereiken op het nummer +32(0)470 609 256.

 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van Living in the Garden. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden.

 De betaling dient als volgt te gebeuren:

  • online via kredietkaart
  • via overschrijving door deze optie aan te geven bij uw bestelling. 

Na ontvangst van de betaling van de bestelde producten worden deze geleverd.

De bij het product genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief transport- en leveringskost. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld voor het sluiten van de overeenkomst. Living in the Garden kan ten alle tijde de prijs aanpassen of corrigeren. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd. We zijn niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van verkeerde invoer, zet- of drukfouten en kunnen deze corrigeren ook na een bestelling. Wanneer de klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt hij hiervan op de hoogte gebracht en heeft hij het recht de bestelling te annuleren binnen de 14 dagen na kennismaking.

De levering gebeurt binnen de drie werkdagen. Indien dit niet mogelijk is (omdat bijvoorbeeld het bestelde product onvoldoende in voorraad is), brengen wij u zo snel mogelijk op de hoogte van de te verwachten leveringstermijn. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Artikelen dienen bij levering gecontroleerd te worden. Indien blijkt dat de producten, ten tijde van levering, beschadigd zijn, aanvaard deze levering dan niet. De klant dient Living in the Garden binnen de 8 dagen op de hoogte te stellen per e-mail viaverkoop@livinginthegarden.be Na deze periode wordt geacht dat de levering volledig naar wens is uitgevoerd. Wij vergoeden de koopsom en alle verzendkosten zodra wij deze retourzending hebben verwerkt. Retourzendingen zonder toestemming vooraf of ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

De consument heeft het recht aan Living in the Garden mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Bij een retourzending dient de klant per e-mail verkoop@livinginthegarden.be contact op te nemen alvorens een artikel terug te sturen. De klant kan de goederen nadien in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Living in the Garden, Veldstraat 18, 8540 Deerlijk. Na ontvangst van de teruggestuurde goederen wordt het aankoopbedrag binnen 14 dagen op rekening van de koper gestort. Indien de producten ons niet in originele staat bereiken, kan geen aanspraak gemaakt worden op recht tot retourneren. In dat geval, stellen we u hiervan per email op de hoogte en kan uw producten laten terugsturen. Retourzendingen zonder toestemming vooraf of ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

 Living in the Garden is niet aansprakelijk, indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers gelden uitdrukkelijk als overmacht. Bij overmacht kan Living in the Garden de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. In geen geval zijn we gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 Per product wordt op Living in the Garden een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de belangrijkste kenmerken gegeven. Deze informatie trachten we zo volledig, nauwkeurig en bijgewerkt als mogelijk te houden. Indien er zich een onjuistheid voordoet kan Living in the Garden niet aansprakelijk worden gesteld. Stelt u onjuistheden vast in de informatie, kan u ons steeds contacteren. Omdat de kleuren van onze artikelen verschillend getoond worden op basis van de beeldscherminstellingen, kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden. De klant kan hieraan geen rechten ontlenen. Wel is het mogelijk het product te ruilen en gelden hiervoor onze voorwaarden voor retournering.

 Hoewel we onze uiterste best doen om onze stock nauwkeurig op te volgen, kan het gebeuren dat een product getoond op deze webshop toch niet op voorraad is. Indien dit het geval is met uw order, informeren we u dat de levering wat langer zal duren dan voorzien.

 Living in the Garden biedt garantie op verkochte artikelen, zoals deze wordt aangeboden door de fabrikant.

 Door te bestellen op de site van Living in the Garden, staat u uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van uwpersoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. Wenst u zich van de mailinglijst te verwijderen, dan kan u ons altijd contacteren (info@livinginthegarden.be). Living in the Garden geeft uw gegevens niet door aan derden en u kan uw gegevens op ieder ogenblik opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen. U heeft ten alle tijden controle over uw opgeslagen gegevens door in te loggen op uw account.

 Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, backups, ...).

 Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.